Audit systemu zarządzania jakością

Przeprowadzony w organizacji audit certyfikujący systemu zarządzania jakością powinien ostatecznie potwierdzić, że:

  • dokumentacja w organizacji spełnia wszystkie wymagania danej normy,
  • działania opisane w dokumentacji są realizowane i co więcej, działania te są udokumentowane odpowiednimi zapisami,
  • wyznaczone są cele mierzalne dotyczące jakości,
  • badana jest satysfakcja klientów danej organizacji oraz ustalone są metody i zasady pomiarów i monitoringu tej satysfakcji (to samo dotyczy wyrobów i procesów) ,
  • kierownictwo organizacji wykazuje pełne zaangażowanie w proces wdrażania a następnie doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji.

Comments are closed.

Categories
Bookmarks
Search
Archive