rury plexi sithl karcher

Surowce mineralne

August 24th, 2010

Jak donosi portal Interia.pl (za “New York Times”) geolodzy ameryka?scy oraz przedstawiciele Pentagonu odkryli w Afganistanie przeogromne z?o?a surowców mineralnych (mi?dzy innymi: miedzi, z?ota, litu, ?elaza), które mog? sprawi?, i? kraj ten stanie si? jednym z najbardziej dochodowych o?rodków przemys?u wydobywczego. Wed?ug doniesie? nowojorskiej gazety nienaruszone zasoby surowców, o wiele wi?ksze ni? dotychczas znane w Afganistanie, maj? warto?? prawie 1 biliona dolarów. Raport Pentagonu mówi wprost, ?e Afganistan móg?by by? “Arabi? Saudyjsk?, je?li chodzi o lit”, metal wykorzystywany w produkcji baterii do laptopów i telefonów komórkowych.

Categories
Bookmarks
Search
Archive

You are currently browsing the Przemys?, Biznes, Gospodarka, Ekonomia blog archives.